Stimate MEMBRU al ASOCIATIEI C.A.R. PRIETENIA – IFN

Din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.Conform prevederilor regulamentului, dorim să te INFORMĂM cum protejăm datele tale personale șicum  ne conformăm prevederilor acestuia.

Ce date personale  prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele tale de identificare, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la tine atunci cand devii membrul nostru, sau cand folosesti produsele sau serviciile noastre. Mai prelucram si datele de contact completate de catre utilizatorii site-ului www.car-prietenia.ro (nume, adresa de email, telefon)

Cum  prelucrăm datele tale personale?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza produse si servicii specifice Caselor de Ajutor Reciproc (împrumuturi și constituire fond social în special), pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care ti le oferim, pentru a preveni si combate fraudele sau activitățile de spălare a banilor,. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul tău dacă ti-ai manifestat opțiunea în acest sens.

Comunicăm datele tale personale către alți destinatari?

Pentru a-ti oferi servicii cât mai competitive, pentru a executa tranzactiile pe care le inițiezi, pentru îndeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele tale personale catre autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, Federația Caselor de Ajutor Reciproc din România, alte case de ajutor reciproc afiliate la F.E.D.C.A.R., asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor tale.

Cât timp prelucrăm datele tale personale?

Datele tale personale sunt prelucrate până ce ai calitatea de membru a C.A.R.-ului nostru, pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile tale și cum pot fi exersate?

Dreptul la informare – poti solicita informații privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;

Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poți obtine stergerea datelor, în cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restrictionarea prelucrării – poți solicita restrictionarea prelucrării în cazul în care contesti exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opoziție – poti sa te opui, în special, prelucrărilor de date care se intemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ti-l poti retrage oricând. Retragerea consimțîamântului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, iți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poti contesta decizia.