Cum devin membru

— Membrii casei de ajutor reciproc pot fi salariati din societate sau institutii, persoane care realizeaza venituri de natura salariala, fara deosebire de nationalitate, sex, varsta, convingeri politice sau religioasa.

— Pot fi membri ai casei de ajutor reciproc salariati din afara societatii (institutiei), daca adera la statutul C.A.R.

— Cei care doresc sa devina membri ai casei de ajutor reciproc trebuie sa adere, sa recunoasca si sa respecte statutul casei de ajutor reciproc.

— Primirea in casa de ajutor reciproc se face pe baza exprimarii vointei libere a fiecarui candidat.

— Cererea se discuta si aproba de consiliul director in cursul lunii respective.