Drepturile membrilor

Membrii casei de ajutor reciproc au urmatoarele drepturi:

— sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale casei de ajutor reciproc;

— sa primeasca imprumuturi, in cuantumul si conditiile stabilite in politica de acordare a imprumuturilor , aprobate de adunarea generala;

— sa beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc;

— sa primeasca dobanda in cota stabilita, corespunzator fondului social propriu;

— membrii C.A.R. care se afla in situatie temporara de somaj isi mentin calitatea de membri, cu aprobarea consiliului director, daca garanteaza rambursarea imprumutului cu giranti salariati;

— in cazul decesului membrului C.A.R., mostenitorii legali pot primi un ajutor de deces, nerambursabil, in cuantumul si conditiile stabilite de adunarea generala;

— sa participe la analiza, dezbaterea si solutionarea tuturor problemelor ce intra in competenta casei de ajutor reciproc si sa faca propuneri pentru imbunatatirea obiectivelor casei de ajutor reciproc si a statutului acesteia;

— sa se adreseze organelor de conducere ale uniunii sau federatiei la care este afiliata in orice problema ce priveste situatia lor personala sau activitatea casei de ajutor reciproc;

— in cazul in care membrii constata ca in desfasurarea activitatii C.A.R., consiliul director sau unii din membrii sai nu respecta prevederile statutare, se comit abuzuri sau sunt lezate drepturile stabilite prin Statut de alte organe, acestia pot solicita convocarea adunarii generale pentru a se stabili masuri corespunzatoare. Convocarea se face daca aceasta a fost solicitata de cel putin o treime din numarul membrilor. Daca consiliul director nu da curs cererii, convocarea se va face de uniunea sau federatia la care este afiliata, dupa caz; Potrivit normelor legale in vigoare, drepturile membrilor casei de ajutor reciproc nu sunt supuse prescriptiei.

— Membrii casei de ajutor reciproc au dreptul sa introduca clauza testamentara. In caz de deces, toate drepturile si alte drepturi cuvenite titularilor se restituie mostenitorilor, la cererea acestora, dupa ce s-au retinut datoriile catre C.A.R.. In situatia in care sumele imprumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferentei se va face de la mostenitori potrivit prevederilor legale.