Misiunea CAR Prietenia

Obiectul de activitate al casei de ajutor reciproc il constituie acordarea catre membrii săi de împrumuturi cu dobandă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare.
01

Istoric

În Transilvania s-au constituit astfel de asociaţii, încă din secolul al XVIII –lea, urmând modelul breslelor care aveau şi un caracter de întrajutorare. Membrii breslelor furnizau un fond de ajutorare pentru cazuri de boală, decese, ajutoare ocazionale. Punctul de pornire al mişcării asociative l-a constituit formarea asociaţii lor de ajutor reciproc. Primele asociaţii de credit din România au apărut în a doua jumătate a secolului al XIX -lea, adoptând sistemele germane Raiffeisen şi Schulze – Delizsch. În configurarea gândirii economice asociative interbelice, o seamă de personalităţi ale vieţii politice, economice şi ştiintifice au fost preocupate de problematica asociativă Uniunile de credit sunt asociaţii autonome de persoane, reunite în mod voluntar, în scopul satisfacerii nevoilor şi aspiraţiilor de natură economică, socială şi culturală, prin intermediul unei înstituţii controlate în mod democratic Casele de Ajutor Reciproc respectă şapte principii de bază precum : asocierea voluntară şi deschisă, controlul democratic al membrilor, participarea economică a membrilor , autonomia , independenţa, educarea şi instruirea membrilor. Autor: „O cronologie a Caselor de Ajutor Reciproc” Cristian Florin Bota – Editura Altip Alba Iulia 2013

02

Viziune

Obiectul de activitate al casei de ajutor reciproc il constituie acordarea catre membrii săi de împrumuturi cu dobandă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare. Obiectul de activitate al casei de ajutor reciproc este nonprofit si urmăreşte următoarele obiective: atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui numar cât mai mare de persoane; întrajutorarea între membrii săi, prin acordarea de împrumuturi, cu o dobandă care sa se reintoarcă la fondul social al membrilor după deducerea cheltuilelilor statutare; practicarea unor tehnici de management moderne elaborate pentru instituţiile financiare de ajutor reciproc, şi stabilirea preţurilor produselor şi serviciilor financiare astfel încat venitul obţinut să acopere toate costurile atragerii de fonduri sociale ale membrilor, să acopere toate cheltuielile de funcţionare ale C.A.R. şi să contribuie la crearea şi menţinerea unui nivel adecvat de capital, precum şi crearea de provizioane , şi rezerve necesare protecţiei optime a fondurilor sociale ale membrilor; participarea tuturor membrilor la buna desfăşurare a activităţii şi la controlul utilizării fondurilor, potrivit prevederilor statutului propriu, a reglementarilor ce decurg din acesta şi a normelor financiare în vigoare; asigurarea respectării drepturilor şi obligaţiilor fiecărui membru conform prevederilor statutului propriu şi reglementărilor ce decurg din acesta; încurajarea membrilor să depună economiile fondului lor social la C.A.R.; promovarea unor programe educaţionale referitoare la modul de economisire a banilor si gospodarire eficientă a lor; hotaraşte primirea, întroducerea şi scoaterea din funcţie sau înstrainarea mijloacelor fixe din dotarea casei de ajutor reciproc; încurajarea membrilor săi să-şi constituie fonduri sociale solide. acordarea, în cazul decesului unui membru, a unui ajutor de deces nerambursabil, urmaşilor acestuia, în cuantumul stabilit de adunarea generală.

03

Abordare


MADISON, Wisconsin—În aceastǎ varǎ, membrii Consiliului Mondial al Caselor de Ajutor Reciproc (WOCCU) şi-au întǎrit angajamentul faţǎ de membrii caselor de ajutor reciproc din întreaga lume prin adoptarea Principiilor Internaţionale de Protecţie a Consumatorilor Caselor de Ajutor Reciproc. WOCCU a fǎcut recent urmǎtorul pas pentru a promova principiile în rândul caselor de ajutor reciproc selectate şi a participa împreunǎ cu alte agenţii de microfinanţare importante pentru a se asigura cǎ acordarea echitabilǎ de credite şi practicile legate de economii sunt acceptate la nivel global. Principiile Internaţionale aprobate în iulie de cǎtre Adunarea Generalǎ a WOCCU din Hong Kong, constituie ultima dintr-o serie de directive pentru casele de ajutor reciproc publicatǎ de cǎtre organizaţie. Cele nouǎ principii sunt concepute pentru a completa mai degrabǎ decât pentru a înlocui cerinţele de reglementare locale şi standardele prudenţiale, oferind modele ale „celor mai bune practici” pentru a oferi servicii membrilor caselor de ajutor reciproc, coform lui Dave Grace, vicepreşedinte al WOCCU’ pentru servicii de asociere. „Casele de Ajutor Reciproc din întreaga lume existǎ pentru a oferi servicii membrilor lor, dar nu toţi membrii sunt serviţi în mod egal,” a spus Grace. „Membrii caselor de ajutor reciproc din întreaga lume au dreptul la un tratament corect şi etic oferit cu un grad înalt de onestitate şi integritate. Principiile WOCCU prezintǎ standardele pentru oferirea de servicii etice membrilor aplicabile tuturor caselor de ajutor reciproc indiferent unde se aflǎ.” Cele nouǎ principii au fost elaborate în ultimii doi ani printr-un proces de participare a membrilor WOCCU şi experţi mondiali în protecţia consumatorului. Principiile constituie piatra de temelie a eforturilor WOCCU în Kenya, Mexic şi Filipine, unde casele de ajutor reciproc promoveazǎ un program care evalueazǎ activitatea caselor de ajutor reciproc pe baza principiilor şi efectueazǎ schimbǎri acolo unde existǎ lacune. Programul iniţial ar trebui sǎ dureze de la şase pânǎ la nouǎ luni pentru a se încheia.

Ce este o Casa de Ajutor Reciproc (CAR)?

Este o asociatie de interes comunitar, fara scop patrimonial, creata pe baza liberului consimtamant si vointei de asociere a membrilor.

Scopul sau este dezvoltarea legaturilor de solidaritate, sprijin si intrajutorare materiala a membrilor sai, prin atragerea de fonduri sociale de la membri si acordarea de imprumuturi acestora.

Obiectivele C.A.R. sunt:

26.Slide

– sprijinirea financiarea a membrilor, in vederea imbunatatirii situatiei lor economice si sociale si incurajarea dezvoltarii comunitatilor locale.

– asigurarea, in mod egal, a acelorasi drepturi si obligatii pentru fiecare membru.

– asigurarea posibilitatii egale a tuturor membrilor de a participa la buna desfasurare a activitatii C.A.R. si incurajarea controlului utilizarii fondurilor C.A.R

– incurajarea membrilor sa contribuie la constituirea fondului social in cadrul C.A.R. si protejarea acestor fonduri impotriva pierderilor si devalorizarii.

– acordarea de imprumuturi catre membri si asigurarea recuperarii lor, conform contractelor incheiate

– practicarea unor tehnici de management moderne elaborate pentru institutiile financiare nebancare.

– stabilirea preturilor produselor si serviciilor financiare astfel incat membri sa poata beneficia de sprijinul unei institutii capitalizate, solide si sigure, care sa le vina in intampinarea nevoilor lor.

Sediul central Comanesti

Sediul central Comanesti

Str. Republicii, Bl. 14, Ap. 2-17
Tel./Fax: 0234 374 657

Sucursala Bacau

Sucursala Bacau

Str. 9 Mai, Nr. 82 – 84
Tel./Fax: 0372 713 484

Sucursala Brasov

Sucursala Brasov

Str. Soarelui nr.8A, bl. 204, parter
Tel./Fax: 0368 800 919

Sucursala Tg. Ocna

Sucursala Tg. Ocna

Str. C. Negri, Bl. B7
Tel./Fax: 0234 344 186

Sucursala Slanic-Moldova

Sucursala Slanic-Moldova

Str. Stefan cel Mare, Bl. 18
Tel./Fax: 0234 348 333

Sucursala Iasi

Sucursala Iasi

Soseaua Arcu, Nr. 27, Bl. CL2, parter
Tel: 0332 100 446

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi cea mai bună experiență pe situl nostru. Poți afla mai multe despre ce cookie-uri folosim sau să le dezactivezi View more
Cookies settings
Sunt de acord
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Stimate MEMBRU al ASOCIATIEI C.A.R. PRIETENIA - IFN Din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.Conform prevederilor regulamentului, dorim să te INFORMĂM cum protejăm datele tale personale șicum ne conformăm prevederilor acestuia.
Ce date personale  prelucrăm?
Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele tale de identificare, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la tine atunci cand devii membrul nostru, sau cand folosesti produsele sau serviciile noastre. Mai prelucram si datele de contact completate de catre utilizatorii site-ului www.car-prietenia.ro (nume, adresa de email, telefon)
Cum  prelucrăm datele tale personale?
Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza produse si servicii specifice Caselor de Ajutor Reciproc (împrumuturi și constituire fond social în special), pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care ti le oferim, pentru a preveni si combate fraudele sau activitățile de spălare a banilor,. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul tău dacă ti-ai manifestat opțiunea în acest sens.
Comunicăm datele tale personale către alți destinatari?
Pentru a-ti oferi servicii cât mai competitive, pentru a executa tranzactiile pe care le inițiezi, pentru îndeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele tale personale catre autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, Federația Caselor de Ajutor Reciproc din România, alte case de ajutor reciproc afiliate la F.E.D.C.A.R., asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor tale.
Cât timp prelucrăm datele tale personale?
Datele tale personale sunt prelucrate până ce ai calitatea de membru a C.A.R.-ului nostru, pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.
Care sunt drepturile tale și cum pot fi exersate?
Dreptul la informare – poti solicita informații privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale; Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poți completa; Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poți obtine stergerea datelor, în cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege; Dreptul la restrictionarea prelucrării – poți solicita restrictionarea prelucrării în cazul în care contesti exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege; Dreptul de opoziție – poti sa te opui, în special, prelucrărilor de date care se intemeiază pe interesul nostru legitim; Dreptul la portabilitatea datelor - poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator; Dreptul de a depune plângere - poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ti-l poti retrage oricând. Retragerea consimțîamântului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramânând în continuare valabilă; Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, iți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poti contesta decizia.
Save settings
Cookies settings